Syndicus mede-eigendom

Syndicus van mede-eigendom

inkomhalOnder meer door onze beroepservaring (meer dan 35 jaar) als professioneel syndicus in andere residenties en een permanente vorming, beschikken wij over de nodige vakkennis om mede-eigendom te beheren; zowel op administratief, technisch als financieel vlak en volgens de deontologie opgelegd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.).

Ons BIV nummer is: 201261.

 

Een offerte vragen Een vraag stellen

 

Takenpakket van de syndicus

Het syndicschap omvat de gewone verrichtingen verband houdend met het administratief, financieel en technisch beheer inzake de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Deze moeten volbracht worden als een goed huisvader, overeenkomstig :

 • de bepalingen van het algemeen reglement van mede-eigendom;
 • de wetten,decreten, reglementen e.d. van overheidswege getroffen en die de mede-eigendom aanbelangen;
 • de deontologische verplichtingen hem opgelegd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.).

Deze verrichtingen omvatten:

 • Administratief beheer

 • Financieel beheer

 • Technisch beheer

Jaarlijkse statutaire algemene vergadering:

 • het opstellen van de te behandelen dagorde;
 • het verzenden van de uitnodigingsbrieven;
 • het aanleggen van de aanwezigheidslijsten;
 • het secretariaat van de vergadering waarnemen;
 • het notuleren van de besprekingen/beraadslagingen en van de stemresultaten,
 • het bijhouden van het register van de verslagen en het overmaken van één exemplaar aan elke mede-eigenaar;
 • het (doen) uitvoeren van de beslissingen in het kader van het gewoon beheer.

Beheerraadsvergadering (zo deze bestaat):

 • het bijwonen van maximaal drie beheerraadsvergaderingen per jaar;
 • het (eventueel) notuleren van deze vergaderingen, en
 • het verdelen van de verslagen ervan aan de betrokken partijen.

Residentie-boekhouding

Er wordt hier uitdrukkelijk bepaald dat de syndicus geen boekhouder is in de gebruikelijke betekenis van het woord, maar dat het reglement van mede-eigendom hem inzake het financieel beheer slechts enkele duidelijk omschreven taken oplegt.

Deze beperken zich tot:

 • het samenstellen van het werkingskapitaal;
 • het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen;
 • het omslaan van de kosten over de mede-eigenaars;
 • het invorderen van de verschuldigde bedragen;

en dit overeenkomstig de deontologische regels en andere adminstratieve modaliteiten hierna vastgelegd.

Werkwijze

Het is voor de syndicus een noodzaak om, binnen zijn kantoororganisatie, bij het beheer van meerdere gebouwen, een eenvormig systeem te kunnen aanhouden. De efficiÎntie van de dienstverlening is daarvan afhankelijk. Eenvormigheid is bovendien noodzakelijk, nu de informatica ook zijn intrede deed in het vastgoedbeheer. De opdrachtgevers verklaren kennis genomen te hebben van het afrekeningssysteem van de syndicus, en het te aanvaarden. De basiselementen ervan zijn definitieve opties, dit om in de toekomst gelijkvormige afrekeningen ten behoeve van de mede-eigenaars te kunnen opstellen, en omdat de informatica zulks vereist.

Doelstellingen

Als doelstellingen van het technisch beheer gelden :

 • het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium;
 • het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties;
 • het herstellen van occasionele defecten;
 • het uitbaten van de technische installaties (hoofdzakelijk voor gemeenschappelijk gebruik);
 • in de tijd: verbeteren van het gebouw en of de installaties;
 • en uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren, aanpassen aan nieuwe technieken en het terug in goede staat van werking en gebruik brengen, opdat zowel de investerings- als de huurwaarde wordt behouden.

Vastgoed expertise

Een jarenlange ervaring
Sinds ettelijke jaren stellen we onze expertise in de vastgoedsector ten dienste van onze klanten.

We zijn officieel als vastgoedmakelaar erkend onder nr.  

Raadpleeg onze lijst woningen te koop - woningen te huur 

brocomnl

Enkel uw belang telt

Wij verzorgen voor u zowel verzekerings- als bankzaken waarbij wij enkel geleid worden door uw belang. Hetzelfde geldt voor onze immo diensten. Lees meer...

Contact

Massemsesteenweg 267
9230 Wetteren-Massemen

Telefoon: 09 369 10 69
Fax: 09 369 61 30

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingsuren

 

Ons kantoor is open:

 • maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag  
  09u00 - 12u00 en 16u00 - 18u00
 • woensdag 09u00 - 12u00
  (namiddag op afspraak)
 • zaterdag 
  09u00 - 12u00 (in juli - augustus gesloten)
 • op afspraak
 • OPGELET! ENKEL OP AFSPRAAK VANAF 28/10/20
 • Gesloten op donderdagnamiddag 24/12, 31/12, vrijdag 25/12, 01/01  en zaterdag 26/12, 02/01